BMW e46
BMW 3 Series
Główna
News, Aktualności
Opisy, historia
Porady
Tuning
Galeria
Download
Linki
Kontakt


Motoryzacja

Inne Auta
Tapety
Przepisy
Download
Linki

Inne modele BMW
BMW 1
BMW 5
BMW 6
BMW 7
BMW X-series
BMW Z-series


RESMOTO.PL Elektromechanika Pojazdowa
Naprawa samochodów wszystki marki - Rzeszów i okolice.

Diagnostyka komputerowa samochodów BMW.
w Rzeszowie
692 433 432


W dziale PRZEPISY, poruszane będą sprawy związane z motoryzacją od strony prawnej. Nowe przepisy, ustawy, etykiety, zmiany i porady prawne.


23-08-2006 written by klosek
Gdy wyjeżdzamy za granicę.

      Coraz częściej wyjeżdżamy na wakacje za granicę. Planując wojaż należy pamiętać o ubezpieczeniu samochodu. W większości państw europejskich respektowane jest polskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC). Jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym i ma zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny. Odszkodowanie, które posiadacz lub kierowca pojazdu jest zobowiązany świadczyć na rzecz poszkodowanego wypłaca zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. W niektórych krajach Starego Kontynentu nadal obowiązuje Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jest on uznawany za ważny bez dodatkowych formalności i opłat. Minimalny okres, na jaki wystawiana jest Zielona Karta, wynosi 15 dni.

zielona karta

      Jeżeli spowodujemy kolizję lub wypadek za granicą, musimy podać poszkodowanemu wszystkie dane dotyczące polisy OC lub Zielonej Karty. Jeżeli sprawcą wypadku będzie kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju, w którym doszło do wypadku lub kolizji, należy spisać jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC (numer polisy, okres jej ważności, nr rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił), a następnie zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił i który jest odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania. Innym wyjściem jest skontaktowanie się po powrocie do Polski z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących polisy ubezpieczenia OC sprawcy, wskaże reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zajmie się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Copyright © 2006 - Resmoto.com - Prawa zastrzeżone.